Z úřední desky: Město prodává malý pozemek v centru Kuklen

Město se chystá prodat nevelký pozemek v Kuklenách v oblasti, kde se do budoucna počítá s výstavbou bytových domů.

Podle informací z úřední desky se záměr týká prodeje “část pozemku pp.č. 48 v k.ú. Kukleny, oddělenou geometrickým plánem č. 1586-763/2020 a nově označenou jako díl „a“ o celkové výměře 190 m2 (vlastnické zcelení pozemků v areálu).

Prodej pozemku Kukleny
Zákres pozemku z úřední desky

Podle představitelů města bude prodej projednáván nejspíše v únoru.

“Prodej pozemku bude předkládán do orgánů města ke schválení v lednu 2021 (rada města 12.1., zastupitelstvo města 18.1.), za předpokladu, že bude k dispozici aktualizovaný znalecký posudek. Zatím ho nemáme,” upřesnil Jan Slavík, vedoucí oddělení hospodaření a evidence majetku města. “Jinak bude projednáváno v únoru. Ze zákona je povinností zveřejnit záměr prodej na úřední desce před jeho projednáním v orgánech města. V tuto chvíli prodej ještě není schválen, jsou pouze vydána kladná stanoviska k prodeji, zejména odboru hlavního architekta. Jedná se o prodej části pozemku, který je vklíněn do areálu ve vlastnictví pánů Vrbických a prodejem by došlo k zarovnání hranic. “

Příslušný dokument je možné stáhnout v PDF zde.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*