Kukleny: soukromá firma získá městský pozemek

Pozemek v Kuklenách, který zatím patří městu, zřejmě v budoucnu získá soukromá společnost. A to výměnou za pozemky, které magistrát potřebuje pro realizaci druhé části parku Skleněnka. Občané nyní mají možnost se k záměru vyjádřit.

Informace o plánované směně pozemků se objevila na úřední desce (link zde, dokument v PDF zde). Vyjádřit se občané mohou do 15 dnů od dne vyvěšení (což bylo 26. května).

Text na úřední desce byl velmi stručný, pouze konstatoval, že se město chystá “směnit pozemek stp. Č. 3642 (o výměře 151 m2 součástí je stavba bez čp/če, garáž)) v k. ú. Pražské Předměstí a pozemek pp. Č. 270/9 (O výměře 2188 m2) v k. ú. Kukleny (směna za pozemky potřebné pro účely výstavby druhé části „parku Skleněnka‘.)”

Kukleny pozemek
Tento pozemek dosud patří městu, v budoucnu ho zřejmě směnou získá soukromá firma. Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Požádal jsem tedy magistrát o sdělení podrobností. Vyplývá z nich, že pozemek v Kuklenách má ve směně od města získat společnost se jménem č.p. 15 a.s sídlící v Hradci Králové (podobnosti o firmě z obchodního rejstříku viz například stránky Kurzy.cz).

Plné znění odpovědí magistrátu najdete níže na stránce. “V tuto chvíli je zveřejněn záměr na úřední desce a zažádáno o jednotlivá stanoviska dotčených odborů magistrátu města a správců,” uvedl Jan Slavík, vedoucí Oddělení hospodaření a evidence majetku města (Odbor správy majetku města). “K záměru směny se bude vyjadřovat Komise pro majetek a rozvoj bydlení dne 7. června. Následně budou o směně rozhodovat orgány města v srpnu.”

Směna pozemků
Toto pozemky získá směnou magistrát. Patří společnosti Č.p. 15 a.s. Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Plné znění oficiální odpovědi magistrátu

Dotazy webu Kukleny.cz:
Prosím zejména o informaci:

– za jakým přesně účelem se směna chystá? – město směnou pozemku pp. č. 270/9 k. ú. Kukleny a pozemku stp. č. 3642 k. ú. Pražské Předměstí získá pozemky pro účely realizace druhé části „parku Skleněnka“. Tyto pozemky se město snažilo dlouhodobě získat již od roku 2014.

– za jaké konkrétní pozemky mají být směněny? – město v rámci směny získá pozemky pp. č. 786/2, o výměře 1213 m2, v katastru nemovitostí vedený jako zahrada, pp. č. 786/5, o výměře 201 m2, v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace a pp. č. 787/1, (celková výměra 3588 m2), předmět směny 2640 m2 v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Grafický přehled je v příloze tohoto emailu.

– jaký je odhad ceny obou pozemků? – cena obvyklá pozemků města byla stanovena na 8.360.000 Kč.

– z jakého rozhodnutí (patrně rady) tento krok vyplývá? – v tuto chvíli je zveřejněn záměr na úřední desce a zažádáno o jednotlivá stanoviska dotčených odborů magistrátu města a správců. K záměru směny se bude vyjadřovat Komise pro majetek a rozvoj bydlení dne 7. června. Následně budou o směně rozhodovat orgány města v srpnu. Směna je připravována na základě zpracované a schválené územní studie Lokalita Hořická (výkres zeleně je také přílohou emailu).

Směna pozemku
Směna je připravována na základě územní studie Lokalita Hořická. Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*