Jak připomínkovat obchodní centrum v Kuklenách – návod + vzor (2022)

V Kuklenách má vzniknout obří obchodní centrum – do 29. května 2022 mají občané a spolky možnost se k záměru znovu vyjádřit. Zde je přesný návod jak, co a proč je nyní možné dělat. Pokud budete mít nějaké další poznatky, které je možné v argumentaci použít, vložte je, prosím, do komentářů.

O jaký projekt jde? A proč znovu připomínkovat?

V Kuklenách má vzniknout obří obchodní centrum Shopping Park Nová Zelená, které zásadním způsobem ovlivní život této čtvrti i okolí, základní informace a chronologii případu najdete zde. V roce 2020 proběhlo první kolo připomínek, čímž si spolky a občané vynutily tzv. proces EIA (posouzení dopadu na životní prostředí). Investor v dubnu 2022 zveřejnil tzv. dokumentaci, v níž se vyjádřil k námitkám a připomínkám z roku 2020.

Nyní je tedy možnost poslat krajskému úřadu znovu vyjádření, a to do 29. květnaZákladní informace od krajského úřadu jsou zde (pdf), v tomto článku je možné najít link na dokumentaci: Kukleny mohou znovu připomínkovat Shopping Park Nová Zelená. Zde případně dokumentace v PDF.

Co je nyní klíčové udělat?

1. Zaslat úřadu své připomínky a věcně v nich poukázat na nedostatky v oblasti dopadu na životní prostředí a zpracování dokumentace. Krajský úřad následně zadá nezávislému odborníkovi posudek a (pravděpodobně) svolá tzv. veřejné projednání, v němž bude projekt veřejně hájit investor a zpracovatelka dokumentace.

2. Dát najevo svůj názor politikům a vzkázat, že veřejnost tentokrát vše sleduje a sledovat bude. Což je více důležité, než se může zdát.

Co konkrétně je nyní možné udělat?

V Kuklenách nyní existuje několik skupin, které vše aktivně řeší. Jedním z nich je Spolek pro rozvoj Kuklen a Plačic, který zpracoval podrobné připomínky. Zde jsou ve formátu Word ( + příloha) a formátu PDF (+ příloha). Kontakt na spolek: Radek Martinec,  e-mail spolku: prokuklenyaplacice@seznam.cz

Jakým způsobem je možné připomínky zasílat?

Připomínky je možné doručit datovou schránkou, poštou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Obyčejné zaslání e-mailem tedy nestači.

Zde je oficiální informace: Termín pro zaslání vyjádření je do 29 května 2022 včetně.
Adresa pro zaslání připomínek poštou je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. V hlavičce dopisu lze dopis směřovat přímo na odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí.
Adresa datové schránky je gcgbp3q.

Jaké jsou hlavní argumenty, které by měl úřad zkoumat?

Velmi podrobně zpracovaný seznam hlavních bodů najdete výše v dokumentu zpracovaném Spolkem pro rozvoj Kuklen a Plačic. Máte-li nějaké další poznatky, které by se měly v argumentaci objevit, vložte je, prosím, do komentářů…

Má smysl jen tak okopírovat dopis někoho jiného a zaslat svým jménem?

Ano – součástí celého vyhodnocení bývá i konstatování, kolik občanů se zapojilo. Jde tedy svým způsobem o jistý typ petice. Byť samozřejmě ideální je opravdu spíš osobně vše prozkoumat a objevit třeba úhel pohledu, který jiným unikl.

Má smysl oslovit politiky?

Samozřejmě, to je zcela zásadní! Je však třeba chápat onu zásadní nuanci existence dvou “světů”, úřadu a politiků. Úřad rozhodne o tom, zda má projekt nedostatky, toto rozhodnutí učiní (přinejmenším teoreticky) zcela nezávisle na politicích, což je princip obecně zcela správný.
Politici však mají v rukách to podstatné: ovlivnit budoucí podobu Kuklen, prosazení dopravních staveb, zkrátka na nich vše záleží.

Kdo píše tyto řádky? Kdo stojí za webem Kukleny.cz?

Jmenuji se Jan Rybář. Ač nyní jsem v Praze, moje rodina stále bydlí v centru Kuklen v tom samém domě, který můj pradědeček František koupil v roce 1910. Patříme tedy do Kuklen 110 let. Web Kukleny.cz je mojí čistě soukromou iniciativou – potřeboval jsem před lety zkrátka místo, kam dávat staré krásné fotky. A nyní se hodí i k jiným věcem.

Kontakt: kukleny.cz@gmail.com

Dokumenty: Vyjádření k záměru

Připomínky – Spolek pro rozvoj Kuklen a Plačic

Připomínky – Spolek pro rozvoj Kuklen a Plačic – příloha

 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*