Kukleny mohou znovu připomínkovat Shopping Park Nová Zelená

Snaha Kuklen ubránit se novým přívalům aut jde do další fáze – v květnu mají občané možnost znovu připomínkovat záměr výstavby obřího obchodního centra Shopping Park Nová Zelená. Do Kuklen přivede dle investora téměř 8 000 aut denně, z nichž 28 % jich pojede pro Pražské třídě.

Investor (společnost Endeta a.s.) zpracoval tzv. dokumentaci k záměru a občané nyní mají 30 dní, tedy do 29. května, na zasílání připomínek a námitek. Dokumentaci i další informace je možné nalézt v systému Cenia, případně na úřední desce krajského úřadu. Přímo je možné dokument stáhnout i zde na tomto linku.

Zde je podrobný článek, jak se do připomínkování zapojit.

Shopping Park Nová Zelená
Schema obchodního centra. Zdroj: Úřední deska / Dokumentace k EIA

Dokumentace mimo jiné uvádí, že “ze všech cest s cílem v novém Shopping Parku se předpokládá, že 28 % jich povede z centra po Pražské” a že „výsledný předpokládaný počet vozidel… je 7 966 vozidel/den”. (str. 104)

Jde o další fázi tzv. procesu EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) – první fáze připomínkování proběhla koncem roku 2020 a občané i spolky se do něj velmi intenzivně zapojily – viz chronologie případu.

Další krok: Veřejné projednání

Smyslem dalšího kola připomínkování je z pozice občanů zkontrolovat, zda investor v souladu se zákonem připomínky a námitky opravdu vypořádal, poukázat na další nesrovnalosti a prosadit tzv. Veřejné projednání. Což je další fáze, kterou může nařídit krajský úřad na základě připomínek. V rámci veřejného projednání se poté investor a zpracovatelka dokumentace musí s občany setkat tváří v tvář a odpovídat na jejich dotazy.

Z neoficiálních informací vyplývá, že veřejné projednání by mohlo proběhnout ještě do doby letních prázdnin, tedy v červnu.

Letmé prolistování zpracované dokumentace naznačuje, že mnoho připomínek a námitek zůstalo bez reakce investora – včetně klíčového požadavku dořešení dopravy a výstavby komunikace Nová Zelená. “Závěr tohoto dopravně inženýrského průzkumu je takový, že stávající i navržené komunikace a křižovatky v rámci záměru vyhoví a tedy pro daný záměr není nutné realizovat prodloužení komunikace Nová Zelená na ul. Páleneckou a další pokračování na Pražskou třídu,” uvádí dokumentace (str. 10) a dochází k závěru, že “Záměrem nedojde k nadlimitnímu zatížení území dopravou, hlukem a emisemi.” (str. 9.)

Spolky i aktivní občané v Kuklenách již nyní zpracovávají podklady pro připomínkování, je možné, že vznikne i další petice.

2 Comments

  1. Kdyby jste tam raději udělali cenově dostupné stavební pozemky pro mladé. Hradec má obchodních center dost rozšíření Atria dopadlo tragicky. Krom spodního patra je to vlastně úplně prázdné obchodní centrum. Nač tedy stavět v HK další? Tady se jenom někdo chce pěkně napakovat a vůbec nekouká na to co lidi oprsvdu chtějí.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*